• 100276-NQaABw

ຖາດແກ່ນ

  • 72 Cells Seed Starter Tray Plant Kit Extra Strength for Planting Seed germination Tray

    72 Cells Seed Starter Tray Plant Kit Extra Strength for Planting Seed germination Tray

    ຊຸດ 72 Cells Starter Tray Kit with Flat and Dome. ດ້ວຍ dome ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຫຼຸດຜ່ອນການລະເຫີຍຂອງນ້ໍາ;ຖາດພື້ນຖານໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ອ່ອນໂຍນກັບຕຽງນອນຂອງຕົ້ນໄມ້ແລະສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ແລະຈະຢູ່ໄດ້ຫຼາຍລະດູການ.